36020, м.Полтава, вул.Монастирська, 12
тел. +38(0532) 60-32-15, факс: (0532) 50-10-07
e-mail:
 

Основні умови

Основні умови проведення відкритого тендеру на закупівлю матеріально-технічних ресурсів та послуг для потреб НГВУ "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта"

Завантажити основні умови проведення відкритого тендеру   (61 Кб)

 1. Закупівля МТР та послуг для потреб НГВУ "Полтаванафтогаз" здійснюється щомісячно або декілька разів в місяць, згідно затвердженого графіку проведення відкритих тендерів.
 2. До участі у відкритому тендері по закупівлі МТР запрошуються підприємства-виробники та їх офіційні представники або дилери, які це засвідчать оригіналом відповідного сертифікату або його нотаріально завіреною фотокопією, а також продавці та постачальники МТР.
 3. Учасники, що бажають взяти участь у відкритому тендері, зобов’язані у встановлений термін (визначений у попередньо направленому запрошенні на тендер) письмово підтвердити свою участь в тендері, а також згоду щодо умов його проведення;
 4. Учасники тендеру повинні мати при собі документ, що засвідчує особу та доручення на право представляти інтереси фірми-учасника тендеру.
 5. За 5 днів до дати проведення тендеру конкурсанти повинні надіслати на адресу НГВУ „Полтаванафтогаз” (36020, м.Полтава, вул. Монастирська, 12) з поміткою „для служби безпеки” пакет документів , на якому одночасно необхідно зазначити дату проведення відкритих торгів та номенклатуру продукції, що планується для постачання.
  • Пакет документів повинен містити наступний перелік документів:
   • документи, що підтверджують повноваження особи, яка представляє учасника відкритих торгів;
   • копії документів, що підтверджують статус суб’єкту підприємницької діяльності (Статут чи Положення про представництво або філію);
   • витяг з наказу (протоколу) про повноваження керівника на підписання договорів;
   • оригінал дилерського сертифікату або його нотаріально завірену фотокопію (оригінали доручень від підприємства-виробника на право представляти його інтереси на відкритих торгах), а також завірені копії дилерського (дистриб’юторського, агентського, тощо) договору;
   • свідоцтво про державну реєстрацію;
   • свідоцтво платника ПДВ;
   • дозволи (патенти, тощо) на здійснення певного виду діяльності, якщо такий дозвіл необхідний, згідно чинного законодавства;
   • довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або реєстраційна картка органу статистики;
   • копію наказу (рішення загальних зборів учасників підприємства) про призначення (обрання) керівника на дану посаду;
   • документи, що засвідчують дані про фінансовий стан учасника (у разі необхідності);
   • митні документи, що засвідчують та підтверджують факт перетинання імпортованим товаром Держаного кордону України (у разі необхідності);
   • калькуляцію (кошторис) витрат, пов’язаних із виробництвом одиниці продукції, що підлягає закупівлі на відкритих торгах (у разі необхідності).
 6. Для участі у відкритому тендері конкурсанти до 16.00 дня, що передує дню проведення тендеру, надсилають по тел/факсу: (0532) 50-29-16; 50-24-78 конкурсну пропозицію з зазначенням дати проведення та переліком осіб, які будуть брати участь в тендері.
 7. При неможливості особистої присутності на тендері постачальники надсилають свої конкурсні пропозиції рекомендованим листом за адресою: 36014 м.Полтава, вул.Пушкіна, 119-А НГВУ „Полтаванафтогаз” з поміткою „для Тендерної комісії”.
 8. Конкурсні пропозиції складаються згідно зразку і підписуються особою, уповноваженою підписувати договори купівлі-продажу. При наданні заявником декількох пропозицій, вони оформляються таблицею, як додаток до конкурсної пропозиції.
 9. Конкурсні пропозиції повинні містити інформацію про:
  • комерційну (цінову) пропозицію на фірмовому бланку учасника тендеру, де зазначається: повна назва постачальника, код ЄДРПОУ, фактичне місцезнаходження заявника: адреса, контактні телефони, факс, електронні реквізити зв’язку;
  • інформацію про характер та технічні і якісні характеристики продукції, що пропонуються, у тому числі прайс-листи заводів-виробників, сертифікати якості, відповідні технічні специфікації, плани, креслення, малюнки (для нерезидентів України - код товару ТНВЕД);
  • розрахунок договірної ціни з ПДВ (для виробників - нерезидентів України - ціни без ПДВ);
  • умови постачання та оплати;
  • умови поставки (для нерезидентів України ціна вказується на умовах Інкотермс-2000);
  • термін поставки;
  • повну назву заводу-виробника;
  • рік випуску продукції;
  • гарантійний термін експлуатації (при необхідності);
  • термін дії конкурсної пропозиції;
  • інші умови, зазначені в запрошенні до участі в тендері.
  • До пропозиції додаються сертифікати якості.
 10. При невідповідності конкурсної пропозиції основним умовам проведення відкритих торгів така пропозиція не розглядається на засіданні Тендерної комісії.
 11. Якщо учасник пропонує продукцію виробника, відмінного від зазначеного в переліку МТР для закупівлі, він повинен надати відповідну технічну документацію на продукцію у термін не пізніше як за 5 днів до проведення відкритого тендеру.
 12. Під час проведення торгів учасники проводять зниження ціни. Зниження ціни нижче найменшої, запропонованої претендентами, може здійснюватися з урахуванням розміру мінімального кроку, який не може бути меншим, ніж 1 % (відсоток).
 13. Рішення щодо переможців тендеру розміщається на сайті ВАТ „Укрнафта” за адресою: www.ukrnafta.com протягом 10 днів від дати проведення тендеру і знаходяться на сайті не більше 7 діб.
 14. Якщо з моменту визначення переможця торгів до моменту укладання договору на закупівлю з’являться офіційні дані, які можуть поставити під сумнів достовірність відомостей, наведених в пропозиції постачальника-переможця відкритих торгів, Тендерна комісія має право запросити від останнього додаткові матеріали, які б підтверджували достовірність наведених в його пропозиції відомостей та мали б юридичну силу. При відсутності таких матеріалів Тендерна комісія має право переглянути попереднє рішення щодо визначення переможця торгів.
До уваги учасників тендерних торгів!

 1. Тендерна комісія НГВУ „Полтаванафтогаз” має право відмовитись від подальшої співпраці з конкурсантом у випадку здійснення останнім наступних дій:
  1. не надав документи, відповідно до зазначеного переліку, або подає для участі у тендері документацію, оформлену неналежним чином чи таку, що містить неправдиву інформацію (про повноваження співробітників, статус постачальника або підрядника на виконання робіт і т.д.);
  2. стосовно нього розпочата процедура банкрутства;
  3. перебуває в стадії ліквідації, його діяльність перебуває під наглядом суду або він узгоджує відносини з кредиторами та призупинив господарську діяльність;
  4. допустив у минулому відносно НГВУ „Полтаванафтогаз” будь-які порушення зобов’язань (стосовно ціни, умов оплати, термінів поставки і т.д.), згідно раніше укладених договорів, що спричинило нанесення економічної шкоди НГВУ „Полтаванафтогаз”;
  5. не виконав зобов'язань, пов'язаних із сплатою податків відповідно до законодавства України або країни, де зареєстрований учасник торгів;
  6. представники відповідного учасника не надали документи, що засвідчують повноваження на участь у тендері.
  7. поширення неправдивої інформації про роботу тендерної комісії НГВУ „Полтаванафтогаз” і його співробітників або висування необґрунтованих вимог до тендерної комісії, що можуть дестабілізувати її роботу;
  8. не мають ліцензії (дозволів) на виконання відповідних робіт чи надання послуг в Україні;
  9. якщо його майно перебуває у заставі;
  10. у інших випадках, за рішенням тендерного комітету.
 2. У разі, якщо тендерною комісією приймається рішення про відмову у подальшій співпраці з конкурсантом йому обов’язково надсилається інформація про прийняте рішення в письмовій формі.
 3. У випадку першого порушення конкурсант попереджається про можливість його виключення, а у випадку повторного порушення - виключається з числа можливих учасників торгів у подальшому.
© 2009-2018, ВВЕІС НГВУ "Полтаванафтогаз" Посилання:    ПАТ "Укрнафта"   |   ПАТ "Дніпроазот"   |   НАК "Нафтогаз України"