36020, м.Полтава, вул.Монастирська, 12
тел. +38(0532) 60-32-15, факс: (0532) 50-10-07
e-mail:
 

Про підприємство

НГВУ

Сьогодні нафтогазовидобувне управління "Полтаванафтогаз" є одним із провідних виробництв своєї області в Україні
. Організаційно нафтогазовидобувне управління "Полтаванафтогаз" є структурною одиницею публічного акціонерного товариства "Укрнафта". Адміністрація нафтогазовидобувного управління "Полтаванафтогаз" перебуває в місті Полтава. Район робіт підприємства охоплює територію Полтавської області й прилеглих районів Дніпропетровської та Сумської областей. Загальна площа гірських відводів становить 231.5 км.кв. Видобуток нафти й газу здійснюється на 23 родовищах, 8 з яких перебувають у дослідно-промисловій експлуатації. Експлуатаційний фонд свердловин становить 326 одиниць.

Нафтогазовидобувне управління "Полтаванафтогаз" розташоване в межах найбільш розвиненої у господарському відношенні частини України - Донецко-Придніпровському економічному районі. Для нього характерні налагоджені виробничі зв'язки між областями й окремими підприємствами регіону, добре розвинена інфраструктура, наявність висококваліфікованої робочої сили.

Ще одним сприятливим фактором розвитку нафтогазового господарства є наявність у районі відповідної виробничої й збутової інфраструктури: розгалуженої трубопровідної мережі, у тому числі магістральної, підприємств, що переробляють, розташованих до того ж поруч із промислами, - Качанівського газопереробного й Кременчуцького нафтопереробного заводів та інші. Зрештою, увесь район являє собою досить ємний ринок збуту продукції. Сприятливими також є й природні умови. Регіон перебуває в лісостеповій зоні терасових рівнин Придніпровської низини, яка відрізняється в цілому згладженим характером рельєфу (абсолютні оцінки представляють від 100 до 150 метрів) і помірно континентальними кліматичними умовами. Взагалі Полтавська область є одним з найкрасивіших куточків України, чия краса була оспівана М. В. Гоголем - уродженцем цих місць.

© 2009-2018, ВВЕІС НГВУ "Полтаванафтогаз" Посилання:    ПАТ "Укрнафта"   |   ПАТ "Дніпроазот"   |   НАК "Нафтогаз України"